مطالعه اثرات هوشبری گل میخک و تأثیر آن بر روی شاخص‌های هماتولوژیک در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ( mykiss (Oncorhynchus

نویسندگان

1 خرمشهر

2 ساری

چکیده

پودر گل میخک از گلها و ساقه­های گل خشک درخت میخک  تهیه می شود و به منظور بی­هوشی کوتاه مدت ماهیان مورد استفاده قرار می­گیرد. قابل حل در آب بوده و به راحتی و با هزینه پایین قابل دسترسی می­باشد. تأثیر بیهوشی پودر گل میخک در بچه ماهیان قزل­آلا و اثر دزهای مختلف گل میخک  و زمان­های هوشبری و هوشیاری آنها مورد اندازه­گیری قرا گرفت. برای این کار از علظت­های 50،100،150،200 میلی گرم بر لیتر استفاده شد و پارامترهای هماتولوژی قبل بیهوشی، 5 دقیقه بلافاصله بعد بیهوشی و 24 ساعت بعد از بیهوشی در غلظت­های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داده است که مدت زمان رسیدن به مراحل مختلف بی­هوشی و مدت زمان بازیابی هوشیاری با میزان غلظت محلول بی هوشی رابطه مستقیم دارد نمونه گیری خون از بچه ماهیانی که 5 دقیقه در معرض پودر گل میخک قرار گرفتند افزایش معنی داری در سطوح هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز خون نشان دادند  این مقادیر 24 ساعت پس از بیهوشی به حالت عادی برگشت و بر روی سایر پارامترهای خونی تاثیری نداشته است. نتایج این آزمایش اشاره دارد به این که استفاده از غلظت های 50،100،150،200 منجر به آسیب های غیر قابل برگشتی در پارامترهای خونی ماهی قزل آلا نمی شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Anesthetic Effects by Clove Powder and Its Effects on Hematological Parameters on Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • mohamamd Rahimi 1
  • hossein oraji 2
چکیده [English]

       Powder cloves is preparing of flowers and dry stalks cloves tree and  used for an anesthesia fish in the short term.it is water-soluble and easily accessible with low cost. The anesthetic effects of clove powder were studied in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The effects of exposures to various dosages of clove powder were measured. Times to induction and recovery from anesthesia were measured. It was used in concentrations of 50, 100, 150 and 200 mg/L clove powder  and The hematological parameters was assessed before, immediately after 5 min of anesthesia and 24 h, after the anesthesia. Result indicated that time to reach various stages of anesthesia and recovery time of consciousness is directly correlates with the concentration of anesthetic solution.. Blood samples 5 min exposure clove powder caused the significant increase (P<0.05) in the hematocrit, hemoglobin and total erythrocyte count after anesthesia .These values returned back to normal within 24 hours .Clove powder anesthesia had not effect on other hematological parameters. Results of the examinations suggest that the use of clove powder at the concentrations of 50, 100, 150 and 200 mg/L does not cause irreversible damage of the blood parameters in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anesthesia
  • Clove powder
  • Hematological parameter
  • Oncorhynchus mykiss