تعداد مقالات: 102

51. بررسی تأثیر تراکم ذخیره سازی بر فاکتورهای ایمنی و میزان استرس وارده بر ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 4، شماره 12، بهار 1396، صفحه 45-54

الهام قلیان؛ معصومه بحر کاظمی؛ آذین محقق ثمری؛ علی اصغر سعیدی


52. بررسی کمی و کیفی فون ماکروبنتیک منطقه مصبی رودخانه سفیدرود در فصل رهاکردن بچه ماهیان سفید

دوره 5، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 45-56

احمد قانع؛ کیوان عباسی؛ مصطفی صیاد رحیم؛ یعقوب زحمتکش؛ علی عابدینی


55. بررسی پرورش توأم کپورماهیان با اردک

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 49-58

اعظم محمدصالحی؛ ابوالفضل عسکری؛ محمد ولایت زاده


57. مقایسه مورفومریستیک قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario ) رودخانه های حویق و شفارود استان گیلان

دوره 4، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 51-60

سید محمد صلواتیان؛ کیوان عباسی؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ تورج سهرابی لنگرودی؛ حمید عبداله پور بی ریا


58. جایگزینی کامل آرد ماهی با آرد پایه قارچ پرورشی (Agaricus bisporus) بر برخی فاکتورهای رشد در جیره غذایی ماهی قزل‌آ‌‌لای رنگین کمان پرواری

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 57-68

میثم صالحی؛ اسماعیل پیرعلی خیرآبادی؛ عمار صالحی فارسانی؛ سیدپژمان حسینی‌شکرابی؛ امیرحسین امیدی؛ آرمان جعفری


60. مقایسه‌ی هماوری گاوماهی شنی (Neogobius pallasi ,Berg 1916) در رودخانه‌های بابلرود و تجن (استان مازندران)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 47-58

محمد قلی زاده؛ صابر وطن دوست؛ باقر مجازی


61. بررسی دلایل مؤثر بر معوقات بانکی استخرهای پرورش ماهی حاشیه رودخانه هراز

دوره 4، شماره 11، زمستان 1395، صفحه 51-64

محمدصادق نیک پور؛ ناصر علی یداله زاده طبری؛ رضا چنگیزی


62. تأثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بقای لارو ماهی آنجل(Pterophyllum scalare)

دوره 1، شماره 0، پاییز 1392، صفحه 53-58

حمیدرضا کیهانی؛ امین فرحی؛ میلاد کثیری


64. تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر روی فاکتورهای رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Astronatus ocellatus)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 55-66

محمد علی سعیدی؛ بهنام سلیمی؛ نوشین محمودی؛ سحر جلیلی


65. لخته سازی و تهیه خمیر از میکرو جلبک سندسموس

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 55-66

علی گنجیان؛ مریم قاسم نژاد؛ متین شکوری؛ فاطمه گنجیان؛ یداله چاشنی دل؛ معصومه خسروی؛ ابوالقاسم روحی؛ وحید فارابی


72. کیفیت آب و وضعیت ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر تهران)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 61-74

علی عابدینی؛ سیامک باقری؛ مهدی مرادی؛ سید حجت خداپرست شریفی؛ امید ایمنی


73. بررسی ارجحیت غذایی ماهی قزل آلای خال قرمز در رودخانه شفارود استان گیلان

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 69-78

سید محمد صلواتیان؛ کیوان عباسی؛ اکبر پورغلامی؛ حمید عبدالله پور بی ریا