تعداد مقالات: 102

26. تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h) علف کش گلایفوزیت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 3، شماره 8، بهار 1395، صفحه 23-36

صفورا پشت پناه؛ مهدی محمدعلیخانی؛ سلطنت نجار لشگری؛ سید پژمان حسینی شکرابی


27. ارزیابی کیفیت آب استخرهای پرورش ماهی در شمال ایران (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 4، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 23-44

سهیلا رضائی تبار؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر؛ زهره رمضانپور


29. بررسی قدرت بازاری ماهی قزل‌آلای پرورشی در ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 27-52

یعقوب زراعت کیش؛ زینب امیدوار


30. تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر عملکرد رشد، برخی شاخص‌های خونی و ترکیب لاشه در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 31-44

حبیب سرسنگی علی آباد؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ محمود حافظیه؛ محمد محمدی؛ نعمت محمودی


31. کارآیی باسیلوس‌های مستخرج‌شده از روده ماهی خاویاری انگشت قد فیل ماهی (Huso huso) بر روی مقاومت و فاکتورهای بیوشیمیایی بدن لاروکپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 25-40

محسن پورعباسعلی؛ میترا اسماعیلی؛ شایان قبادی؛ حجت اله جعفریان؛ محمد قلی زاده


32. بررسی بیولوژی تولید مثل گاوماهی شنی(Neogobius pallasi) در رودخانه‌ی بابلرود(استان مازندران)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 29-40

محمد قلی زاده؛ صابر وطن دوست؛ باقر مجازی امیری


33. بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه دینورآب استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 7، زمستان 1394، صفحه 29-42

حسین تقیان؛ مریم شاهپوری؛ وحید محمدی؛ علی علیزاده


34. بررسی رژیم غذایی ماهی حسون معمولی (Saurida tumbil) در شرق آب‌های منطقه دریای عمان

دوره 4، شماره 11، زمستان 1395، صفحه 29-42

پیمان عزیزپور عربی؛ تورج ولی نسب؛ سید غلامرضا حسینی


38. بررسی اثر مکمل میکروبی باکتوسل بر شاخص‌های رشد و بقا و فاکتورهای ایمنی در (Rutilus frisii kutum) بچه ماهی سفید

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 35-48

الهام رستنده؛ مهدی شمسایی؛ شهرام بهمنش؛ ژیلا نیک پور


40. بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و پرورش لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

دوره 3، شماره 8، بهار 1395، صفحه 37-46

منصور حمیدی نژاد؛ همایون حسین زاده؛ محمد ولایت زاده


41. تأثیر کنسروسازی بر میزان تغییرات هیستامین بافت عضله روشن و تیره ماهی مسقطی (Katsuwonus pelamis)

دوره 3، شماره 6، تابستان 1394، صفحه 41-48

احسان ستایش فر؛ ابوالفضل عسکری؛ ابراهیم رجب زاده


43. مقایسه فاکتورهای رشد بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) دو نژاد پاییزه و بهاره در شوری 10ppt

دوره 4، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 45-50

افشین سندسی امیری؛ سید محمد صلواتیان؛ صاحبعلی قربانی؛ رضا رمضانی؛ رودابه روفجایی؛ داریوش پروانه


44. بررسی اثر شوری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 53-62

حبیب سرسنگی علی آباد؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور


47. تأثیر شرایط محیطی و بیولوژیکی بر مهاجرت و صید ماهی سفید در حوضه جنوب غربی دریای خزر

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 41-54

قاسم کریم زاده؛ عذرا نژاد مقدم؛ مریم گرجیان