کلیدواژه‌ها = درشت بی‌مهرگان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کمی و کیفی فون ماکروبنتیک منطقه مصبی رودخانه سفیدرود در فصل رهاکردن بچه ماهیان سفید

دوره 5، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 45-56

احمد قانع؛ کیوان عباسی؛ مصطفی صیاد رحیم؛ یعقوب زحمتکش؛ علی عابدینی