کلیدواژه‌ها = ترکیب لاشه
تعداد مقالات: 2
1. اثر سطوح مختلف پری بیوتیک ایمنووال بر شاخص‌های رشد، درصد بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum ) دریای خزر

دوره 5، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 11-20

عباس براری؛ محمد مهدی عباس زاده؛ رحیم فرنیا؛ تقی محمدی فوتمی؛ مزدک پاکزاد سورکی؛ نیلوفر فلاح؛ محمدرضا ایمانپور


2. تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر عملکرد رشد، برخی شاخص‌های خونی و ترکیب لاشه در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 31-44

حبیب سرسنگی علی آباد؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ محمود حافظیه؛ محمد محمدی؛ نعمت محمودی