کلیدواژه‌ها = قزل‌آلای رنگین کمان
تعداد مقالات: 2
2. جایگزینی کامل آرد ماهی با آرد پایه قارچ پرورشی (Agaricus bisporus) بر برخی فاکتورهای رشد در جیره غذایی ماهی قزل‌آ‌‌لای رنگین کمان پرواری

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 57-68

میثم صالحی؛ اسماعیل پیرعلی خیرآبادی؛ عمار صالحی فارسانی؛ سیدپژمان حسینی‌شکرابی؛ امیرحسین امیدی؛ آرمان جعفری