نویسنده = کیوان عباسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کمی و کیفی فون ماکروبنتیک منطقه مصبی رودخانه سفیدرود در فصل رهاکردن بچه ماهیان سفید

دوره 5، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 45-56

احمد قانع؛ کیوان عباسی؛ مصطفی صیاد رحیم؛ یعقوب زحمتکش؛ علی عابدینی


2. مقایسه مورفومریستیک قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario ) رودخانه های حویق و شفارود استان گیلان

دوره 4، شماره 13، تابستان 1396، صفحه 51-60

سید محمد صلواتیان؛ کیوان عباسی؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ تورج سهرابی لنگرودی؛ حمید عبداله پور بی ریا


3. بررسی ارجحیت غذایی ماهی قزل آلای خال قرمز در رودخانه شفارود استان گیلان

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 69-78

سید محمد صلواتیان؛ کیوان عباسی؛ اکبر پورغلامی؛ حمید عبدالله پور بی ریا