نویسنده = فاطمه دارابی تبار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ‌های کشندگی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نفت گاز تجاری

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 73-80

علی اکبر هدایتی؛ فاطمه دارابی تبار