نویسنده = محسن پورعباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. کارآیی باسیلوس‌های مستخرج‌شده از روده ماهی خاویاری انگشت قد فیل ماهی (Huso huso) بر روی مقاومت و فاکتورهای بیوشیمیایی بدن لاروکپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 25-40

محسن پورعباسعلی؛ میترا اسماعیلی؛ شایان قبادی؛ حجت اله جعفریان؛ محمد قلی زاده