نویسنده = حجت اله جعفریان
تعداد مقالات: 4
2. کارآیی باسیلوس‌های مستخرج‌شده از روده ماهی خاویاری انگشت قد فیل ماهی (Huso huso) بر روی مقاومت و فاکتورهای بیوشیمیایی بدن لاروکپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 25-40

محسن پورعباسعلی؛ میترا اسماعیلی؛ شایان قبادی؛ حجت اله جعفریان؛ محمد قلی زاده


3. تأثیر تغذیه‌ای پودر سیر بر شاخص‌های هماتولوژیک فیل ماهی (Huso huso)

دوره 1، شماره 0، پاییز 1392، صفحه 69-78

ساره ناظریان؛ حسنا قلی پور؛ حجت اله جعفریان؛ عباس اسماعیلی


4. بررسی تاثیر گیاهان دارویی زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe)، سیر (Allium sativum) و گزنه (Urtica dioica) بر شاخص‌های رشد فیل ماهیان جوان (Huso huso Linnaeus,1758)

دوره 1، شماره 0، پاییز 1392، صفحه 79-88

زهرا نوبهار؛ حسنا قلی پور؛ حجت اله جعفریان؛ شاپور کاکولکی؛ رسول ملک نژاد