گزارش آماری عملکرد مجله

تعداد دوره ها

5

تعداد شماره ها

15

تعداد مقالات

102

تعداد نویسندگان

266

تعداد مشاهده فایل

35,764

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

17,255

نسبت مشاهده بر مقاله

350.63

نسبت دریافت فایل بر مقاله

169.17

تعداد مقالات ارسال شده

136

تعداد مقالات رد شده

15

تعداد مقالات پذیرفته شده

111

درصد پذیرش

71

تعداد پایگاه های نمایه شده

4

تعداد داوران

14

مجله علوم تکثیر و آبزی پروری

علمی - تخصصی

 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 

شروع انتشار: 1392

نوبت انتشار: فصلنامه

دبیرخانه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ساختمان فنی و مهندسی و اداری، طبقه چهارم، دفتر مجلات واحد

تلفن: 01132415132

ایمیل مجله: baboljournal@gmail.com

 

 

این فصلنامه به استناد کمیسیون بررسی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی حائز دریافت رتبه علمی - تخصصی شد و از پاییز 1392 به طور منظم و دوره ای چاپ می شود.

 

مجله علوم تکثیر و آبزی پروری از رویه دسترسی آزاد پیروی می‌کند و برای دسترسی به مقالات منتشر شده آن محدودیتی وجود ندارد.

 

Open Access Journal

 

این مجله جهت انتشار مقالات هزینه ای دریافت نمی کند و کلیه مقالات مرتبط با حوزه علوم تکثیر و آبزی پروری پس از بررسی علمی و داوری در این مجله چاپ می گردد.

  

شماره جاری: دوره 5، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 87-1 

1. اثر سطوح مختلف پری بیوتیک ایمنووال بر شاخص‌های رشد، درصد بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum ) دریای خزر

صفحه 11-20

عباس براری؛ محمد مهدی عباس زاده؛ رحیم فرنیا؛ تقی محمدی فوتمی؛ مزدک پاکزاد سورکی؛ نیلوفر فلاح؛ محمدرضا ایمانپور


4. بررسی کمی و کیفی فون ماکروبنتیک منطقه مصبی رودخانه سفیدرود در فصل رهاکردن بچه ماهیان سفید

صفحه 45-56

احمد قانع؛ کیوان عباسی؛ مصطفی صیاد رحیم؛ یعقوب زحمتکش؛ علی عابدینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها