دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، زمستان 1395، صفحه 1-87 
5. بررسی دلایل مؤثر بر معوقات بانکی استخرهای پرورش ماهی حاشیه رودخانه هراز

صفحه 51-64

محمدصادق نیک پور؛ ناصر علی یداله زاده طبری؛ رضا چنگیزی