دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1395 
1. معرفی دوکفه‌ای( Corbicula fluminea ) به عنوان جاذب زیستی آلاینده نانوذرات اکسید روی در دوره کوتاه مدت

صفحه 11-22

فاطمه بهاروند؛ فاطمه پرویزی؛ امیر قادرمزی؛ زهرا عرب؛ علی اکبر هدایتی؛ محمدشریف رنجبر


2. تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h) علف کش گلایفوزیت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 23-36

صفورا پشت پناه؛ مهدی محمدعلیخانی؛ سلطنت نجار لشگری؛ سید پژمان حسینی شکرابی


3. بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و پرورش لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

صفحه 37-46

منصور حمیدی نژاد؛ همایون حسین زاده؛ محمد ولایت زاده