رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) تغذیه شده با کرم خاکی (Eisenia foetidae) و مقایسه آن با جیره غذایی کنستانتره

نویسندگان

1 تهران

2 بندر انزلی

3 آستانه اشرفیه

4 واحد لاهیجان

5 لاهیجان

چکیده

ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii Kutum) یکی از مهمترین ماهیان اقتصادی است که به جهت حفظ ذخایرش تکثیر مصنوعی می­گردد. از مشکلات دوره پرورش این گونه یافتن غذای ارزانتر و تعیین رژیم غذایی مناسب به جهت بهینه­کردن رشد و بازماندگی آن است. هدف از تحقیق حاضر استفاده از کرم خاکی (Eisenia foetidae) جهت تغذیه و بررسی میزان رشد و بازماندگی این بچه ماهیان و مقایسه آن با جیره غذایی کنستانتره بوده است. آزمایشات در یک سیستم نیمه متراکم با شرایط ثابت فیزیکوشیمیایی آب انجام شده است. تعداد 180 قطعه بچه ماهی با وزن اولیه 75/1 گرم و متوسط طول اولیه 20/6 سانتیمتر به مدت 60 روز در 12 وان و با طرح کاملا تصادفی در چهار جیره آزمایشی با سطوح مختلف کرم خاکی (0 درصد، 25درصد، 50 درصد، 75درصد) تغذیه شدند. میانگین وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، ضریب چاقی، نرخ رشد روزانه و میزان ضریب بازماندگی درطول آزمایش سنجش و تفاوت بین تیمارها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که غذایی کنستانتره با داشتن بالاترین میانگین فاکتورهای رشد شامل درصد افزایش وزن بدن (WG%)، ضریب چاقی(CF)، نرخ رشد روزانه (ADG)، نرخ رشد ویژه (SGR)، میانگین وزن نهایی و با داشتن کمترین ضریب تبدیل غذایی (FCR)، از رشد بهتر و معنی­دارتری نسبت به تیمارهای تغذیه­شده با کرم خاکی بر خوردار بودند. همچنین باافزایش درصدکرم خاکی تمامی عوامل روند کاهشی نشان داده­اند. باتوجه به نتایج  حاصله آشکار گردید که استفاده از کرم خاکی در سطوح پیشنهادی این تحقیق اثر مثبتی برروی میزان رشد  بچه ماهیان سفید ندارد و باید از این کرم در درصدهای پایین­تر جهت تغذیه بچه ماهیان سفید استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth and survival rate of Kutum (Rutilus frissi kutum) juvenile fed with (Eisneia foetidae) and its comparison with consternate diet

نویسندگان [English]

 • Yashar Beikwerdi 1
 • Mahnaz Sadat Sadeqi 1
 • Akbar Pourgholami 2
 • Afshin Amiri Sendesi 3
 • Mohammadreza Rahimi 4
 • Hur Torabi Jefroudi 5
 • Shahriyar Taghipour 5
چکیده [English]

The kutum (Rutilus frissi kutum) of the most economic species of fish which should artificially breed to improves the stock of it. One of the critical points of its culture is finding the best and cheap diet for this species. The aim of this study is to study the comparison between the growth performance and survival rate of fish which fed Eisenia fotidae and concentrate diet. The experiment was designed in a semi intensive system with stable physicochemical parameters. 180 fish with initial average weight 1.75 g and 6.20 cm length were stocked in 12 tanks and fed with different levels of Eisenia foetidae (0.25%, 50% and 75%) during 60 days. The BWI%, SGR, FCR, CF, ADG and survival rate were estimated. The results showed the best growth and nutrition performance and observed in treatments which fed Eisnenia foetidae, all of which fed Eisena foetidae, but with increasing the percentage of Eisena foetidae, all of the parameters were decreased. In conclusion, usage of Eisena foetidae had not benefited the effects on growth performance of kutum and this ingredient should be used in lower levels in diet of kutum juveniles.            

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kutum (Rutikus frissi kutum)
 • Eisena foeidae
 • Survival rate
 • growth
 • Nutrition