بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه گاوه رود استان کرمانشاه

نویسندگان

واحد سوادکوه

چکیده

به منظور تعیین تنوع زیستی، فراوانی و پراکنش ماهیان اقدام به تعیین حداقل ۳ ایستگاه در مسیر رودخانه شد. جهت تعیین ایستگاه نمونه برداری پس از شناسایی مسیر رودخانه بر اساس عواملی از قبیل شیب و ارتفاع رودخانه، جنس بستر، سرعت متوسط آب، موانع موجود و امکان دسترسی به رودخانه نمونه­برداری صورت پذیرفت. خانواده کپور ماهیان از نظر ترکیب گونه ای در رتبه اول قرار داشتند. از خانواده Cypriniadae، ۹ جنس مختلف مورد شناسایی که ۶ جنس آن شامل Alburnus ،Squalius ، Barbus ، Capoeta ، Garra ، Cyprinion  گونه­های بومی و ۳ جنس آن شامل Pseudorasbora، Hemiculter و Carassius گونه­های وارداتی می­باشند که احتمالا این ۳ جنس به طور ناخواسنه و همراه با کپور ماهیان پرورشی به این رودخانه منتقل گردیده­اند. ۲ جنس از خانواده Nemacheilidae به نام های Oxynoemacheilus و Turcinoemacheilus نیز مورد شناسایی قرار گرفت. بررسی فراوانی ماهیان در مناطق مطالعاتی نشان داد در ایستگاه کلگاه در تمامی فصول نمونه برداری شده، گونه Capoeta damascina، در ایستگاه آگاه­گونه Capoeta trutta و در ایستگاه تپه اسماعل نیز گونه Oxynoemacheilus sp  گونه غالب و دارای بالاترین فراوانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Biodiversity, Abundance and Distribution of the Fish in Gaverood of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • ali alizadeh
  • lida shojaei kavan
  • hossein taghoyan
  • reza shahriari
چکیده [English]

Three stations were determined to study a biodiversity, abundance and distribution of fish in Gave River. For this purpose the slope, height, bottom, water mean rate , … of the river were studied. The Cyprinidae had the most species and 9 genera were identified which 6 of them which contain Alburnus, squalius, Barbus, Capoeta, Garra, Cyprinion were the local genera and 3 of them were nonlocal which came with cultured carps. By the means of 2 genera (Oxynoemacheilus &  Turcionemacheilus) were identified. The abundance study showed that in all seasons capoeta damascina in Kolgah station and Capoeta trutta in Agahgoone station and Oxynoemachilus sp in Tapeh Esmaeil were the most species and had the most abundance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • Abundance
  • Distribution
  • fish
  • Gaverood River