بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و پرورش لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

نویسندگان

1 واحد اهواز

2 تهران

چکیده

     باربوس ماهیان یکی از جنس­های خانواده کپورماهیان می­باشند که بومی تالاب­ها و رودخانه­های استان خوزستان هستند. ماهی بنی یکی از گونه­های پرطرفدار و مناسب جهت تکثیر و پرورش است. این تحقیق با هدف تعیین بیوتکنیک تکثیر مصنوعی ماهی بنی در استان خوزستان انجام شد. در این تحقیق از تعداد 400 قطعه مولد ماده و 200 قطعه مولد نر تزریق شده به ترتیب 346 و 114 مولد ماده و نر جهت تکثیر جواب دادند. نسبت جنسی ماهیان نر و ماده 2:1 درنظر گرفته شد. درصد لقاح و درصد تفریخ به ترتیب 76/2±65 و 25/2±2/62 و درصد جواب دهی مولدین نر و ماده به ترتیب 65 و 70 درصد به دست آمد. میانگین میزان هماوری و تعداد کل تخم های لقاح یافته به ترتیب 62/988±56/19856 و 39/1278±4823000 محاسبه شد. تعداد لارو پرورشی 1600000 قطعه و تعداد بچه ماهی حاصله از لاروها 500000 قطعه بود. درصد بازماندگی لارو یک گرمی و هفت گرمی ماهی بنی به ترتیب 16 و 40 درصد به دست آمد. همچنین میزان 3500 کیلوگرم بچه ماهی بنی تولید گردید. با توجه به اینکه عملیات تکثیر مصنوعی ماهی بنی در شرایط اقلیمی استان خوزستان به راحتی انجام می شود و ماهی بنی نسبت به تغییرات دما و اکسیژن و دستکاری های زمان تکثیر مقاوم می­باشد تکثیر این گونه جهت رهاسازی در اکوسیستم­های آبی استان خوزستان و پرورش آن در استخر مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bio technique of Artificial Breeding and Culture of Barbus Sharpeyi Larvae

نویسندگان [English]

  • Mansour Hamidinezhad 1
  • homayon hosseinzadeh 2
  • mohammad velayatzadeh 1
چکیده [English]

The barbus fish is a genus of Cyprinidae in wet lands and rivers of Khuzestan Province. Barbus sharpeyi is a popular and good species for aquaculture. This study was done with the  purpose of determination of bio technique of artificial breeding of Barbus sharpeyi in Khuzestan Province. In this study 400 female and 200 male broad stocks were injected and 346 of females and 144 of males were responded for breeding. The ratio of males to females was 1: 2. Fertilization percentage and hatch percentage were 65 + 2.76 and 62.2 + 2.25 and 65% of males & 70% of females were responded. The mean of fecundity of the whole fertilized egg were respectively 19856.56 + 988. 62 and 4823000 +1278.39. The number of cultured larvae and the survived fingerlings were 1600000 and 500000. The survival rates of the larvae with 1 and 7 gr weights were respectively 16% and 40%. At the end of the experiment, 3500 kg fingerlings were cultured. The results showed that the artificial breeding of Barbus sharpeyi can be done in Kkuzestan climate and this fish has a good resistance against the temperature and oxygen content changes during the breeding so artificial breeding of this species for aquaculture in Khuzestan province ponds is beneficial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus sharpeyi
  • Aquaculture
  • Breeding
  • Khuzestan province