استفاده از گیاهان دارویی در آبزی‌پروری به عنوان جایگزینی برای داروهای شیمیایی (مطالعه موردی: فیل ماهی پرورشی)

نویسنده

آزادشهر

چکیده

توسعه سریع پرورش ماهی و افزایش تقاضا برای ماهی منجر به ایجاد کشت متراکم  ماهی شده است، که این خود باعث افزایش عوامل استرس زا برای ماهی و در نتیجه تشدید خطر ابتلا به بیماری شده است. تا به حال، استفاده از مواد شیمیایی به طور گسترده ای برای پیشگیری و درمان استفاده شده است، ولی استفاده از داروهای شیمیایی دارای اثرات منفی متعدد بر محیط زیست (ایجاد سویه های مقاوم باکتریها) و سلامت انسان (تجمع در بافت ها) می­باشد. از این رو، مدیریت بیماری در آبزی پروری باید بر اساس روشهای دوستدار محیطزیست و  پایدار صورت گیرد. گزارش شده است که محصولات گیاهی تحریک کننده اشتها و افزایش وزن هستند، و به عنوان تحریک کننده ایمنی عمل می کنند و دارای اثرات ضد باکتری و ضد عامل بیماریزا در آبزیان هستند که به علت فعالیت مولکول­هایی مانند آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، ساپونین ها و فلاونوئیدها می باشد. با این حال، استفاده از گیاهان دارویی در ابتدای راه می­باشد و هنوز هم دانش کمی در مورد اثرات دراز مدت آنها روی فیزیولوژی ماهی و همچنین عدم یکسان­سازی در تهیه عصاره و مصرف عصاره­های گیاهی وجود دارد. این مقاله با هدف بررسی استفاده از محصولات گیاهی و اثرات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی آن در فیل ماهی پرورشی بر شاخص­های رشد، خون، بیوشیمی و ایمنی انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

Use of Medicinal Herbs in Fish Aquaculture as an Alternative to Chemotherapy (Case study: Beluga; Huso huso)

نویسنده [English]

  • Reza Akrami
چکیده [English]

Fast development of aquaculture and increasing fish demand lead to intensification of fish culture, magnifying stressors for fish and thus heightening the risk of disease until now, chemotherapy has been widely used to prevent and treat disease outbreaks, although use of chemical drugs has multiple negative impacts on environment and human health e.g. resistant bacterial strains and residual accumulation in tissue. Hence, disease management in aquaculture should concentrate on environmentally friendly and lasting methods. Recently, increasing attention is being paid to the use of plant products for disease control in aquaculture as an alternative to chemical treatments. Plant products have been reported to stimulate appetite and promote weight gain, to act as immune stimulant and to have antibacterial and anti-parasitic properties in fish and shellfish aquaculture due to active molecules such as alkaloids, terpenoids, saponins and flavonoids. However, as it is a relatively emerging practice there is still little knowledge on the long-term effects of plant extracts on fish physiology as well as a lack of homogenization in the extract preparation and fish administration of the plant extracts. This article aims to review the studies carried out on the use of plant products and their biological effects on growth, hematological and immunological parameters of giant sturgeon.