کلیدواژه‌ها = بازماندگی
تعداد مقالات: 7
1. اثر سطوح مختلف پری بیوتیک ایمنووال بر شاخص‌های رشد، درصد بقاء و ترکیب لاشه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum ) دریای خزر

دوره 5، شماره 14، پاییز 1396، صفحه 11-20

عباس براری؛ محمد مهدی عباس زاده؛ رحیم فرنیا؛ تقی محمدی فوتمی؛ مزدک پاکزاد سورکی؛ نیلوفر فلاح؛ محمدرضا ایمانپور


5. بررسی اثر شوری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 53-62

حبیب سرسنگی علی آباد؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور