کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 10
4. جایگزینی کامل آرد ماهی با آرد پایه قارچ پرورشی (Agaricus bisporus) بر برخی فاکتورهای رشد در جیره غذایی ماهی قزل‌آ‌‌لای رنگین کمان پرواری

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 57-68

میثم صالحی؛ اسماعیل پیرعلی خیرآبادی؛ عمار صالحی فارسانی؛ سیدپژمان حسینی‌شکرابی؛ امیرحسین امیدی؛ آرمان جعفری


5. تأثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر عملکرد رشد، برخی شاخص‌های خونی و ترکیب لاشه در ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 31-44

حبیب سرسنگی علی آباد؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ محمود حافظیه؛ محمد محمدی؛ نعمت محمودی


7. رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) تغذیه شده با کرم خاکی (Eisenia foetidae) و مقایسه آن با جیره غذایی کنستانتره

دوره 3، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 11-26

یاشار بیک وردی؛ مهناز السادات صادقی؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ افشین امیری سندسی؛ محمدرضا رحیمی؛ حر ترابی جفرودی؛ شهریار تقی پور


9. بررسی اثر شوری بر رشد و بازماندگی لارو تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 53-62

حبیب سرسنگی علی آباد؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور