نویسنده = یعقوب زراعت کیش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قدرت بازاری ماهی قزل‌آلای پرورشی در ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 27-52

یعقوب زراعت کیش؛ زینب امیدوار