نویسنده = لیدا شجاعی کاوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه گاوه رود استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 8، بهار 1395، صفحه 69-84

علی علیزاده؛ لیدا شجاعی کاوان؛ حسین تقیان؛ رضا شهریاری