نویسنده = علی علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه گاوه رود استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 8، بهار 1395، صفحه 69-84

علی علیزاده؛ لیدا شجاعی کاوان؛ حسین تقیان؛ رضا شهریاری


2. بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه دینورآب استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 7، زمستان 1394، صفحه 29-42

حسین تقیان؛ مریم شاهپوری؛ وحید محمدی؛ علی علیزاده