نویسنده = مریم شاهپوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه دینورآب استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 7، زمستان 1394، صفحه 29-42

حسین تقیان؛ مریم شاهپوری؛ وحید محمدی؛ علی علیزاده