نویسنده = شهرام دادگر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات جایگزینی هیدرولیز پوست گاو با آرد ماهی بر شاخص‌های خونی ماهی (Flower horn)

دوره 3، شماره 6، تابستان 1394، صفحه 81-92

امیر ویسی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ شهرام دادگر