نویسنده = مائده بابازاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفیت آب رودخانه کلارود(استان مازندران) با استفاده از ماکروبنتوزها

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 59-72

عبدالرحیم وثوقی؛ صابر وطن دوست؛ مائده بابازاده