نویسنده = مژگان خدادادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پساب کارخانه نیشکر هفت تپه بر تغییر غلظت عنصر سنگین سرب رودخانه دز

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 11-16

مریم ایزدی؛ ابوالفضل عسکری؛ مهران جواهری؛ مژگان خدادادی