نویسنده = شبنم نثارحسینی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه میزان روی و ارزیابی خطر(HQ) در عضله ماهی‌های پرورشی در استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 77-90

شبنم نثارحسینی؛ ابوالفضل عسکری