نویسنده = عذرا نژاد مقدم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شرایط محیطی و بیولوژیکی بر مهاجرت و صید ماهی سفید در حوضه جنوب غربی دریای خزر

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 41-54

قاسم کریم زاده؛ عذرا نژاد مقدم؛ مریم گرجیان