نویسنده = سهیل ایگدری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی ناهنجاری اسکلتی ناشی از کمبود فسفر در لارو ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus, Yakovlev, 1870)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 11-18

سهراب احمدی وند؛ سهیل ایگدری؛ شقایق حسن پور


3. مطالعه تغییرات شکل بدن و توسعه خصوصیات ریختی ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)، در طی مراحل اولیه تکوین

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 67-76

فاطمه مشیدی؛ سهیل ایگدری؛ سید حامد موسوی ثابت