نویسنده = محمد قلی زاده
تعداد مقالات: 4
1. کارآیی باسیلوس‌های مستخرج‌شده از روده ماهی خاویاری انگشت قد فیل ماهی (Huso huso) بر روی مقاومت و فاکتورهای بیوشیمیایی بدن لاروکپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 25-40

محسن پورعباسعلی؛ میترا اسماعیلی؛ شایان قبادی؛ حجت اله جعفریان؛ محمد قلی زاده


3. بررسی بیولوژی تولید مثل گاوماهی شنی(Neogobius pallasi) در رودخانه‌ی بابلرود(استان مازندران)

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 29-40

محمد قلی زاده؛ صابر وطن دوست؛ باقر مجازی امیری