نویسنده = امین فرحی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد و بقای لارو ماهی آنجل(Pterophyllum scalare)

دوره 1، شماره 0، پاییز 1392، صفحه 53-58

حمیدرضا کیهانی؛ امین فرحی؛ میلاد کثیری