نویسنده = محمد ولایت زاده
تعداد مقالات: 3
1. بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و پرورش لارو ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

دوره 3، شماره 8، بهار 1395، صفحه 37-46

منصور حمیدی نژاد؛ همایون حسین زاده؛ محمد ولایت زاده


3. بررسی پرورش توأم کپورماهیان با اردک

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 49-58

اعظم محمدصالحی؛ ابوالفضل عسکری؛ محمد ولایت زاده