نویسنده = ابوالفضل عسکری
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کنسروسازی بر میزان تغییرات هیستامین بافت عضله روشن و تیره ماهی مسقطی (Katsuwonus pelamis)

دوره 3، شماره 6، تابستان 1394، صفحه 41-48

احسان ستایش فر؛ ابوالفضل عسکری؛ ابراهیم رجب زاده


2. بررسی تأثیر پساب کارخانه نیشکر هفت تپه بر تغییر غلظت عنصر سنگین سرب رودخانه دز

دوره 2، شماره 5، زمستان 1393، صفحه 11-16

مریم ایزدی؛ ابوالفضل عسکری؛ مهران جواهری؛ مژگان خدادادی


3. مقایسه میزان روی و ارزیابی خطر(HQ) در عضله ماهی‌های پرورشی در استان خوزستان

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 77-90

شبنم نثارحسینی؛ ابوالفضل عسکری


4. بررسی پرورش توأم کپورماهیان با اردک

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 49-58

اعظم محمدصالحی؛ ابوالفضل عسکری؛ محمد ولایت زاده