نویسنده = شهرام بهمنش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مکمل میکروبی باکتوسل بر شاخص‌های رشد و بقا و فاکتورهای ایمنی در (Rutilus frisii kutum) بچه ماهی سفید

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 35-48

الهام رستنده؛ مهدی شمسایی؛ شهرام بهمنش؛ ژیلا نیک پور