نویسنده = یاسر عبداله تبار
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سرعت جریان و میزان آب بازگردشی بر روی رشد ویژه و نرخ بازماندگی بچه ماهی قزل‌آلا

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 71-80

مهسا محمدی زاده؛ مهدی شمسایی؛ یاسر عبداله تبار


2. بررسی اثرات غذای زنده و تجاری بر روی رشد و بقاء لارو ماهی آزاد دریای خزر (Salmotrutta caspius)

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 23-34

محمد درجانی؛ مهسا محمدی؛ مهدی شمسایی؛ یاسر عبداله تبار