نویسنده = آنا یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون انگلی ماهیان رودخانه گرم رود شهرستان آمل تابستان 1390

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 17-22

سید مهدی حسینی فرد؛ محمدرضا یوسفی؛ آنا یعقوبی